2017

מזל ואנשים טובים
?ונזכור את כולם
אבא בגיל של סבא
כאשר העשן מתפזר
מיגונית ושמה תשוקה
נשיקות בעברית
על הרצף
שא נא עיניך
ברוש לבדו
Show More